Responsibility & sustainability

RESPONSIBILITY

For us, responsibility is an attitude and it is reflected in our values and how we do things. Our company has its ethical guidelines for all suppliers around the world. The code of ethics is based on the definitions of responsible production by the ILO. The majority of La-keus suppliers are our established partners with whom we have been cooperating for many years. Our product managers visit our production facilities around the world and also observe the working conditions themselves.

LA-KEUS producer is a member of Amphori, the International Organization for Responsibility. All Amphori members are committed to making their operations more responsible. The program is progressing in stages and currently over a quarter of our producers in risk countries have undergone stringent amphora inspection. More information about amphora can be found here. We also produce high quality headgear like beanies and accessories in Finland.
Each year we try to increase the amount of sustainable materials in our products. Whatever decisions we made on materials this year won’t be visible in the final products until the following year. This is mainly because the collections are designed over a year before they hit the stores.

 

 

Vastuullista kotimaista suunnittelua!​

La-keus tiimillä on käytössä oma eettinen ohjeistus kaikille sen käyttämille tavarantoimittajille ympäri maailmaa. Eettinen ohjeistus perustuu YK:n alaisen työjärjestön ILO:n määritelmiin vastuullisesta tuotannosta. Valtaosa La-keus tavarantoimittajista on vakiintuneita yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä useita vuosia. Tuotepäällikkömme vierailevat käyttämillämme tuotantolaitoksilla ympäri maailmaan ja myös havainnoivat itse työolosuhteita. 

La-keus tuottaja on kansainvälisen vastuullisuusjärjestön amforin jäsen. Kaikki amforin jäsenet ovat sitoutuneet toimintansa kehittämiseen entistä vastuullisemmaksi. Ohjelmassa edetään portaittain ja tällä hetkellä yli neljännes Texmodan tuottajista riskimaissa on läpikäynyt tiukan amfori-tarkastuksen. Lisätietoa amforista löydät täältä.